معماری
خانه / تاریخچه / تاریخچه ورزش سه گانه جهان

تاریخچه ورزش سه گانه جهان

۱- سه گانه چيست؟

رشته ورزشي سه گانه يا تري اتلون يكي از رشته هاي المپيكي داراي طرفداران زياد در جهان است، اين رشته شامل ۱۵۰۰ متر شنا، ۴۰ كيلومتر دوچرخه سواري و ۱۰ كيلومتر دو صحرانوردي است كه به صورت متوالي و پي در پي انجام مي شود.

۲- تاريخچه ورزش سه گانه در جهان:

نخستين مسابقه سه گانه در سال ۱۹۲۱ در كشور فرانسه با نام مسابقه سه ورزش برگزار شد كه در آن ورزشكاران ۷ كيلومتر ركاب زدند، پنج كيلومتر دويدند و سرانجام ۲۰۰ متر شنا كردند. گرچه اين حركت ورزشي براي ۵۰ سال متوقف شد اما سرانجام در سال ۱۹۷۲ شروع آن به شكل ورزش دو گانه درميان ساير ورزش ها ديده شد. در آن سال اين مسابقات شامل دو و شنا بود.

چند ورزشكار از سه رشته ورزشي دووميداني، شنا و دوچرخه سواري در سال ۱۹۷۴ تصميم به برگزاري مسابقاتي از تركيب سه ورزش مذكور در آمريكا كردند. آنان در شروع نگران بودند كه تعداد شركت كنندگان به حد مطلوب نرسد اما در كمال ناباوري ۴۶ ورزشكار در خط شروع در كنار هم قرار گرفتند. در سال ۱۹۷۸يك افسر نيروي دريايي ايالات متحده آمريكا زير شاخه اي از ورزش هاي سه گانه را معرفي كرد. او كه خود شناگر و دونده بود اخبار مسابقات دوچرخه سواري را هم دنبال مي كرد و معتقد بود دوچرخه سواران ورزشكاراني قوي و توانمند هستند. به همين علت تصميم گرفت در ادامه حركت چهار سال قبل نوع دشوارتري از ورزش سه گانه را ارائه دهد كه به مسابقه مردان آهنين معروف شد. در نخستين دوره اين رقابت ها ۱۵ نفر شركت كردند كه تنها ۱۲ نفر موفق شدند به خط پايان برسند، اما امروزه بالغ بر سي هزار نفر هر ساله در سرتاسر جهان در اين رقابت ها شركت مي كنند.

۳- اتحاديه جهاني ورزش سه گانه:

اتحاديه بين المللي ورزش سه گانه با نام (ITU) در سال ۱۹۸۹ در فرانسه تاسيس شد و درآگوست همان سال نخستين رقابت هاي جهاني اين رشته برگزار شد و در حال حاضر بيش از ۱۵۰ كشور عضو اين اتحاديه هستند. هم اكنون رياست فدراسيون بين المللي ورزش سه گانه بر عهده خانم ماريسول كاسادو از اسپانيا است. كنفدراسيون سه گانه آسيا نيز در سال ۱۹۹۱ در كره جنوبي تاسيس شد، رياست اين كنفدراسيون كه تا به امروز ۳۴ عضو دارد، برعهده آقاي جاستين پارك از كشور كره جنوبي است. ورزش سه گانه در سال ۲۰۰۰ وارد المپيك شد. در شروع اعضاي اتحاديه جهاني ۲۵ كشور بودند اما در حال حاضر بيش از ۱۵۰ كشور در آن عضو هستند.

۴- در حال حاضر سه شاخه از ورزش سه گانه با نام سه گانه زمستاني (winter triathlon)، دوگانه آبي (aquathlon) و دوگانه زميني (duathlon)، مسابقات جهاني خود را با برنامه ريزي ITU انجام مي دهند.

الف) دوگانه آبي: (aquathlon) شركت كنندگان در شروع مسابقه بايد مسافت استاندارد ۵ كيلومتر را بدوند و پس از آن دو كيلومتر شنا كنند و تا پايان شنا مجددا ۵ كيلومتر بصورت متوالي بدوند. نخستين دوره اين رقابت ها در سال ۱۹۹۸ برگزار شد. مسافت ها در سنين مختلف، متفاوت است. مثلا در رده سني جوانان اين مسافت ها به نصف تقليل مي يابد.

ب) دوگانه (duathlon) : اين رقابت شامل ۲ بخش دو و يك بخش دوچرخه سواري است. شركت كنندگان بايد مسافت استاندارد ۱۰ كيلومتر را بدوند سپس ۴۰ كيلومتر دوچرخه سواري كنند و مجددا ۵ كيلومتر بصورت متوالي در مسافت استاندارد بدوند.

مسافت ها در سنين مختلف، متفاوت است.مثلا در رده سني جوانان اين مسافت ها به نصف تقليل مي يابد.

ج) سه گانه زمستاني (winter triathlon) : اين رقابت ها شامل رشته هاي دوصحرانوردي، دوچرخه كوهستان و اسكي صحرانوردي است. (شامل ۷ تا ۹ كيلومتر دويدن – ۱۲ تا ۱۴ كيلومتر دوچرخه سواري كوهستان و ۱۰ تا ۱۲ كيلومتر اسكي صحرايي)

د) سه گانه تيمي امدادي: اين رقابت ها شامل ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر شنا،۵ تا ۸ كيلومتر دوچرخه سواري و۱/۵ تا ۲ كيلومتر دو صحرانوردي است.

و) دوگانه تيمي امدادي: اين رقابت ها شامل ۲ كيلومتر دو صحرانوردي، ۸ كيلومتر دوچرخه سواري و مجددا يك كيلومتر دو صحرانوردي است.

۵- انواع مسافت ها در ورزش سه گانه:

الف) مسافت كوتاه (sprint) : اين نوع از رقابت ها كه ساده تر از ساير انواع است شامل ۷۵۰ متر شنا، ۲۰ كيلومتر دوچرخه سواري و ۵ كيلومتر دو است.

ب) مسافت المپيكي : در بازي هاي المپيك ورزشكاران بايد ۱۵۰۰ متر شنا كنند و ۴۰ كيلومتر ركاب بزنند و در نهايت ۱۰ كيلومتر بدوند.

ج) مسافت بلند(مردان آهنين) : ورزشكاران در اين بخش بايد۱۰۰۰ تا۴ هزار متر شنا ، ۱۰۰ تا ۲۰۰ كيلومتر دوچرخه سواري و ۱۰ تا ۴۲/۲ كيلومتر بدوند.

قالب وردپرس